Theologiai tanulmányok. Kecske­méthy István-emlékkönyv

N. N.: Theologiai tanulmányok. Kecske­méthy István-emlékkönyv. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1934. 160 old.

Tartalomjegyzék:
1. Dr. Makkal Sándor: Elősző
2. Dr. Ravasz László: Dr. Kecskeméthy István
3. Dr. Musnay László: Kecskeméthy Csapó István
4. Nagy András: A Deuteronomium előzményei és bevezetése
5. Maksay Albert: A Szentirás eredeti nyelvei a theologiai tudományba
6. Dr. Mátyás Ernő: A dialektika theologia és az exegézis
7. Borbáth Dániel: Az immanens szentháromságtan
8. Dr. Tavaszy Sándor: Az igazságos Isten könyörülő Isten
9. Dr. Nagy Géza: Zwingli
10. Dr. Révész Imre: Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton
11. Dr. Gönczy Lajos: Eschatologia és igehirdetés
12. Dr. Imre Lajos: A predestináció tana a missziói munkában
13. Dr. Bartók György: A keresztyénség és görög bölcselet
találkozása
14. Dr. Tankó Béla: Existenciális gondolkozás