Elmélkedés a keresztyéni élet fő kérdéseiről

Kecskeméthy István: Elmélkedés a keresztyéni élet fő kérdéseiről. Kolozsvár: Stief Jenő és társa könyvnyomó intézete, 1917. 94 old.

Tartalomjegyzék:

1. Megnyitó beszéd
2. A hit
3. Az üdvélet
4. A megtérés
5. Az újjászületés
6. A megdicsőülés
7. A feltámadás
8. A praedestinatió
9. A keresztyén programm