Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja

Molnár Albert: Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1900. 3. köt. 1-470

Az Erdélyi Protestáns Lap az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1898–1907)