Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Domokos: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1881. 11. köt. 1-40

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)