Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Domokos: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1879. 9. köt. 1-48

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)