Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. 3 1. Kolozsvár: A római katholikus lyceum nyomdája, 1873. 3. köt. 1-40

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)