Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye

Szász Gerő: Protestáns Közlöny. Az Erdélyi Egyházkerület hivatalos közlönye. Kolozsvár: A római katholikus lyceum nyomdája, 1871. 1. köt. 1-36

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)