Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1917–1918. iskolai évről

Kecskeméthy István: Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1917–1918. iskolai évről. Kolozsvár: Erdélyi Ref. Egyházkerület, 1918. 31 old.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.