Egyház és jog. Az egyházjog néhány elvi kérdése

Kozma Zsolt: Egyház és jog. Az egyházjog néhány elvi kérdése. In: Az Út 27.4 (2001), 185-196. pp.

Az egyház még nem a teljességre jutott Isten országa, amely csak el fog jönni. Ezért szüksége van az evilági törvényekre, s ebben a polgári jogalkotás, -érvényesítés és -alkalmazás segítségére van. Ha ettől eltekint, az enthuziasztikus anarchia fenyegeti. Ebből a kettősségből következik az első témánk, a lelkiség és a jog viszonya az egyházban.