Non videri, sed esse, avagy látszat és lényeg. Interjú Buzogány Dezsővel

Szabó Etelka: Non videri, sed esse, avagy látszat és lényeg. Interjú Buzogány Dezsővel. In: Református Szemle 100.1 (2007), 250-257. pp.