„Közvéleménykutatás” a reformáció előestéjén

Hegyi Géza: „Közvéleménykutatás” a reformáció előestéjén. In: Református Szemle 101.5 (2008), 570-572. pp.

Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok
a középkor és az újkor határán.