Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve

Márton István: Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve. In: Református Szemle 109.6 (2016), 706-709. pp.