Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára

N. N.: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1882. 25. köt. 1-117

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.