Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve

N. N.: Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve. Kolozsvár: Ev. Ref. Főtanoda Könyvnyomdája, 1861. 4. köt. 1-98

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.