Bibliopolium

N.N.: Bibliopolium. In: Református Szemle 109.2 (2016), 201-214. pp.

1. Megjelent a Református Szemle repertóriuma. A Református Szemle 1908—2012 között megjelent számainak repertóriumának első lapjain Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai tanár bevezető írását olvashatjuk.
2. Juhász István:Jézus Krisztus egyháza. Az egyháztörténet vázlata. Az összefoglaló jellegű egyháztörténeti tankönyvek mostanában valóságos reneszánszukat élik, így az utóbbi másfél-két évtizedben több jegyzet is megjelent magyarul.Ebbe a sorba illeszkedik Juhász István egyháztörténeti jegyzete is munkája igencsak impozáns: 486 oldal.
3. Sándor Fazakas (Hg.) — Georg Plasger (Hg.):
Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung. Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung.
A 2014-es berekfürdői konferencia témája az emlékezés és megbékélés teológiai és társadalmi ve- tülete volt: A történelemre való emlékezés mint a megbékélés feladata. Teológiai reflexiók bűnről és megbocsátásról. A Fazakas Sándor (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) és Georg Plasger (Siegeni Egyetem) rendszeres teológusai által szerkeztett könyv az itt elhangzott előadásokat tartalmazza.