Pásztorálás theológia versekben

Makkai Sándor: Pásztorálás theológia versekben. In: Az Út 1.1-2-3 (1923), 76-80. pp.

Joh. Valentin Andrea a harmincéves háború alatt élt, kiváló evangélikus lelkész és nevelő Calcow városában annak a kornak egyik buzgóságban, hite mélységében és nevelési kérdések iránt érdeklődésben a legjobbak közé tartozó alakja. Munkája, melyből szemelvényeket közlünk „Pastoraltheologie in Versen" címet visel s 1619-ben jelent meg Strassburgban.