Irodalmi szemle

Tavaszy Sándor: Irodalmi szemle. In: Az Út 1.1-2-3 (1923), 69-76. pp.

Ezeknek a soroknak az a feladata, hogy egy általános áttekintést nyújtson az utóbbi évek ama irodalmi alkotásai felett, amelyek a szorosabb értelemben vett szellemi tudományok
körébe tartoznak, vagy, hogy még jobban, főképen még helyesebben korlátozzuk szemlénk határait, áttekintést kívánunk adni azok fölött a theologiai és filozófiai művek fölött,
amelyek a mai súlyos és nehéz forgalmi viszonyok és a még súlyosabb és még nehezebb anyagi viszonyok között számunkra hozzáférhetőkké lettek.