Képek a mohamedán világból. Egy falusi mohammedán asszony. A mohammedán leány

Pilder Mária: Képek a mohamedán világból. Egy falusi mohammedán asszony. A mohammedán leány. In: Az Út 8.1 (1926), 221-224. pp.

A fellah-férfi pompás kényelemmel ül a széles nyeregben a szamár hátán. A lelkiismerete is teljesen tiszta, mert hogy is jutna eszébe egy szíriai parasztnak, hogy az becstelen dolog a a kicsi feleségét az égő napmelegben a fullasztó porban a szamár mögött futtatni. Egy európai turistacsapat találkozik velük, s mindenki meg van botránkozva e látványon. Azon tűnődnek, hogy vajon mit érezhet az a szegény nő s megállapítják, hogy türelme, béketűrése és szolgálatkészsége csodálatraméltó. Egy másik eset a mohamedán leány esetéről: Csalódás látszott minden arcon, mert a gyermek melyre olyan türelmetlenül vártak, nem fiú volt, hanem csak egy haszontalan leány. Senki se merte megmondani az apának, de az, amikor észrevette, hogy senki sem jön neki szerencsét kívánni, megértette, hogy milyen szégyen s szerencsétlenség érte a házát: az elsőszülött leány volt!