Az Út folyóirat

Alapította: Ravasz László
Főszerkesztő: Kozma Zsolt
Kiadja: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet