Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1940–41. iskolai tanévről

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.