Az Erdélyi Evang. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1905–1906-ik tanévről

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.