1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára. 1956–1965