Kapcsolódó publikációk

Somogyi Botond --- 2007
Makkai Sándor --- 1931

Az Erdélyi Református Egyházkerület 1931. november 21-iki közgyűlésén az 1929 november 23-iki közgyűlés óta eltelt két esztendőről.

Lajos Imre --- 1926

Az egyházunk életének két életbevágóan fontos eseménye, a püspökválasztás és a beiktatással kapcsolatos közgyűlés, azon a püspöki programbeszéd, bőséges alkalmat ad rá, hogy ezekről gondolkozzunk és belőlük egyházunk jövendő életére és munkájára irányítást vehessünk.

Makkai Sándor --- 1923
Makkai Sándor --- 1922
Kolumbán Vilmos József --- 2011

Az erdélyi úrvacsorai viták holtpontról való kimozdulásában nagy szerepe volt a Heidelbergi Káténak. 1566-ban Erdélybe érkezett Heidelbergi Kátét a hazai unitárius meggyőződésű tábor a saját szempontjai szerint átdolgozta, Méliusz közbenjárásának köszönhetően a káté a két tábor közti megegyezés szerinti módosított változata jelent meg 1566-ban Kolozsváron Catechismus Ecclesiarum Dei címmel.

Kállay Dezső --- 2005
Hankó-Nagy Alpár --- 2010

„Minden református pap gyanús, aki csak él – érezte lelkipásztor seregünk, és csendesen, szótlanul tűrte a szidalmat, fenyegetést, támadást” – írja Nagy Ferenc 1943-ban. Jelen tanulmányunk célja bemutatni a dél-erdélyi (nem csak) református lelkészek elleni hatósági túlkapásokat. A lelkészek ebben az időben a magyar közösség exponált személyiségei voltak, némelyik településen szinte az egyetlen magyar értelmiséginek és vezetőnek számítottak.

Juhász Ábel --- 2013

E tanulmány keretében a református egyház és azon belül is az Erdélyi Református Egyházkerület tevékenységét vizsgálom a kettős, a vallási és nemzetiségi kisebbségi létben. A körülmények megértésének érdekében először tekintsük át, mit is jelent az egyházak társadalomformáló szerepe.