Kapcsolódó publikációk

Balogh Béla --- 2013
Visky Sándor Béla --- 2014
Visky Sándor Béla --- 2018

This paper is an analysis of the text entitled Pardonner?, published in 1971 by the French philosopher Vladimir Jankélévitch. This paper is, to a certain extent, a counterpoint, to Jankélévitch’s earlier writing, Le Pardon (1967). This earlier publication is a calm indicative, while the later publication poses a question: Pardonner?

Kállay Benedek --- 2017
Visky Sándor Béla --- 2017

This paper examines the issue of absolution by Vladimir Jankélévitch. The absolving party’s role is to discover the cause external to man, deep down beneath human malice, which motivates the criminal actions. With an investigator’s zeal, an answer is sought to the question of “unde malum”? The old answer comes from dualism: the negative transcendent force, Satan, is the source of all sins.

Visky Sándor Béla --- 2016

Ez a tanulmány arra a következtetésre jut, hogy Jankélévitch erkölcsi filozófiájában a megbocsátás problémája kétértelmű vagy inkább a szerzőnek kétértelmű hozzáállása van a megbocsátáshoz.

Visky Sándor Béla --- 2016

Feltételezésünk szerint Jankélévitch megbocsátásfogalmának a helyenként megmutatkozó inkoherenciája összefüggésben van metafizikájának belső ellentmondásaival. A következőkben azt kívánjuk feltárni, hogy vajon megalapozott-e ez az elgondolás?

Fazakas Sándor --- 2014
Simon János --- 2014

A 20. századra sokan emlékeznek úgy, mint amely a masszív erőszakmegtapasztalások százada volt. Az emberpusztítás olyan méretű volt, mint addig soha az emberiség történelme során. Az erőforrásokért vívott harc globális kiterjesztése és a tömegpusztító fegyverek tökéletesítése rövid idő alatt nagyszámú emberáldozatotű követelt. A II. világháborút követően pedig fokozott igény mutatkozott az addig többnyire figyelmen kívül hagyott áldozatok hangjának meghallására.

Simon János --- 2013

E tanulmány keretében a 20. század utolsó, és a 21. század első évtizedének magyar teológiai vonatkozásait vizsgálom, és ezen belül szinte kizárólag csak a református irodalomra összpontosít. Továbbá a magyar teológusok milyen modellek és képek segítségével írják le a megbocsátást.