Tervezet az egyházi törvények revíziójához

N. N.: Tervezet az egyházi törvények revíziójához. In: Az Út 8.1 (1926), 196-203. pp.

A romániai magyar református egyházat, mely hitében a II. helvét Hitvallás és Heidelbergi Káté alapján áll, szervezetében és igazgatásában a zsinat-presbiteri elveket alkalmazza, alkotják minden, Románia területén élő, magyar nemzetiségű egyénekből álló egyházközségek melyek tagjai ezen egyház szertartásai szerint és hitében kereszteltettek meg, hitükről a konfirmációban vallást tettek és ezen anyaszentegyház hite és szabályai szerint élnek. A magyar református egyház hitének és életének zsinórmértéke gyanánt a teljes Szentírást fogadja el, mely Istentől ihletett s melyben megvan mindaz, ami üdvösségünkre szükséges.