Tervezet egy új testamentumi gyakorlati kommentárhoz

Mátyás Ernő: Tervezet egy új testamentumi gyakorlati kommentárhoz. In: Az Út 1.1-2-3 (1923), 53-57. pp.

A Biblia a maga puszta szövegével sok részében még ma is rejtett világ számunkra, amelyet kellőleg nem értünk, egy kincses bánya, amelynek gazdagsága azonban részben még feltáratlan, azért ha mindig fontos kérdése volt irodalmunknak egy bibliai kommentár készítése, sohasem volt ez a szókséglet égetőbb, mint ma. E nagy horderejű jérdés továbbvitelét akarja szolgálni az alább közölt tervezet is.