A szórványok gondozásáról

Lajos Imre: A szórványok gondozásáról. In: Az Út 8.1 (1926), 131-133. pp.

Különös fontosságot nyer a szórványok kérdése, mert mind nyilvánvalóbb a veszedelem, mely a szórványokban akár más felekezetű, akár más nemzetű lakosok közé beékelt híveinket fenyegeti. Ehhez jön az a nehézség, hogy
míg régen istentisztelet céljaira biztosan számíthattunk a község és állam ott levő épületének, egy iskolának vagy más helyiségnek megnyerésére, most ezeket csak ritka esetben nyerjük meg, úgy, hogy még az istentiszteletek megtartása is nehézségekbe
ütközik. De az igazi nehézség nem is ebből származik. A legfontosabb feladat, ami egy szórványokkal rendelkező lelkipásztor előtt jelenleg áll, az, hogy azokat a lelkeket megtartsa vagy megnyerje az Isten országa és az anyaszentegyház iránti érdeklődésnek.