Tervezet vallástanítás és vallásos nevelés reformjához

Lajos Imre: Tervezet vallástanítás és vallásos nevelés reformjához. In: Az Út 8.1 (1926), 76-84. pp.

A népiskolai vallástanítás és vallásos nevelés egyedüli; célja lehet a gyermekeknek öntudatos, személyes, alázatos és hűséges keresztyén, életre való vezetése azon módok szerint, amely módokon ezt az életet a református egyház éli meg. Református keresztyén hitünk igazságainak a gyermek lelkében életté és erővé kell változnia, hogy ezt az életet maga is öntudatosan táplálni, fenntartani és az élete különböző viszonylataiban határozottan érvényesíteni és, minden más világnézettel szemben képviselni képes legyen. Úgy vallásos nevelésünkben, mint a vallástanítás által, határozott, öntudatos, Krisztusnak átadott és az Ő szolgálatára anyaszentegyházában készséges tagokat akarunk nevelni.