A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás)

Mátyás Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás). In: Az Út 8.1 (1926), 68-75. pp.

Vannak azonban egyházközségek, amelyeknek életébe mélyebben belevágott a szekták részéről feltámadó veszedelem, amelyeknek egy része áldozatul esett a szektáknak, más része pedig lelkileg már azok hatalmában van. Ilyen esetékben a szekták által hirdetett gondolatok belevésődnek híveink lelkébe, ha mély hatásokat vált ki élet gyakorlatuk, vannak híveink, akik nehéz lelki harcokat vívnak s akik igen nagy mértékben igénylik a lelkipásztorok minden-irányú támogatását, hogy a szekták hatalmából kiragadtassanak. Ilyen esetékben már nem elég, ha a lelkipásztor csak általános jellemzővonásait ismeri a szektáknak, hanem szükséges, hogy alaposan ismerje azoknak gondolatait, hogy velük szemben jól fel legyen szerelve a védekezés fegyvereivel, hogy mindenféle természetű lelkészi munkája végzésénél tudja, hogy miképpen járjon el a: szektákkal szemben, valamint a szektáskodásra hajlamos híveivel szemben.