Az emberi élmény és az isteni kijelentés (folytatás)

Tavaszy Sándor: Az emberi élmény és az isteni kijelentés (folytatás). In: Az Út 8.1 (1926), 19-23. pp.

Mindenek előtt vegyük tárgyalás alá az élmény fogalmát s kritikailag tisztázzuk a valláshoz és pedig épen a evangéliumi keresztyénséghez való viszonyát. Az élmény, sem fogalmilag, sem történetileg nem korlátozódik a vallás körére, hanem azon messze túl nélkülözhetetlen tulajdona a szellemi életnek és tudománynak, úgyis mint tény, úgyis mint az azt kifejező technikus terminus.