A szekták és az ellenük való védekezés módjai

Mátyás Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai. In: Az Út 8.1 (1926), 9-14. pp.

Egyházunk sokoldalú nehéz küzdelmében növekedő fontosságú a szekták elleni küzdelem. Nem lehet itt feladatunk az hogy e küzdelem szükségességét igazoljuk, csupán e munka jelentőségére akarunk rámutatni, amikor hangsúlyozzuk, hogy a szekták egyházunkra nézve egyetemes természetű veszedelem. Alig van egyházközség, amelyet ne ostromolna egyik-másik szekta s ha nem is sikerült azoknak minden gyülekezetünkben híveket toborozni, kétségtelen tény, hogy ott kopogtatnak minden gyülekezetünknek kapuján és híveket akarnak toborozni maguknak. Szükséges azért, hogy minden gyülekezet fel legyen szerelve azokkal az eszközökkel, amelyekkel küzdeni képes a szekták ellen, azért minden fáradtságot megérdemel a munka, amelyet e küzdelem eszközeinek és módjainak feltárására megtehetünk.