A református egyház hitvallása (Heidelbergi Káté)

Urzinus Zakariás, Oleviánus Gáspár: A református egyház hitvallása (Heidelbergi Káté). Nagyenyed: Romániai Református Anyaszentegyház, 1944. 66 pp.

A hitvallás az egyház hitének summája, az egyháznak az: Isten és ember viszonyéi illető kérdésekre adott felelete. Hangsúlyozni vagy csak megemlíteni is feleslegesnek tartom, hogy a Hitvallásnak csak annyiban van értéke, amennyiben e viszonyt illetőleg az Isten önmaga kijelentését veszi és fogadja el normául s így a Szentírás alapján áll.