A jelenkori világhangulat

Tavaszy Sándor: A jelenkori világhangulat . In: Az Út 1.1-2-3 (1923), 38-43. pp.

Ime a jelenkor világhangulatának két leglényegesebb vonása és azok szférájában támadt nevezetesebb mozgalmak. Ismernünk kell az idők jeleit, úgy is mint szimtómákat, és úgy is mint szükségleteket, hogy lépéseinkben öntudatosak és biztosak lehessünk.