Életegység. Hannie és János „vegyes” házasságáról

Kozma Zsolt: Életegység. Hannie és János „vegyes” házasságáról. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (2012), 150-152. pp.

Lehet-e a vegyes házasságról „másképpen” beszélni, mert hát mi, itt Erdélyben csak egyféleképpen gondolkozunk? Magyar (református) leányainkat, fiainkat, őket, magukat és gyermekeiket elveszettnek tekintettük, s sajnos megtörtént, amitől féltünk. János olyan vidéken született és szolgált, ahol számunkra a vegyes házasság veszélyt jelentett. Szomorúan tapasztalhatta, hogy mint egyház és mint nemzet ez sorvadásunknak egyik eredője. Aztán vádoltuk magunkat, hogy nem vetettünk be minden eszközt, hogy legalább a mieinket megtartsuk, s bizonyára ebben is igazunk volt és van. Azt is tudtuk, hogy mindez a többségi/kisebbségi helyzetből adódik, ami ellen persze nem tudtunk semmit sem tenni. Ezzel szemben a „másképpen” ritka esemény egyházi és nemzeti létünkben, de mindnyájan hálát adunk Istennek, hogy mégis van ilyen kivétel: Hermán János és Mostert Johanna Catholina Cornelia (Hannie) házassága.