Élő tanúságtevők

Kozma Zsolt: Élő tanúságtevők. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (2012), 146-149. pp.

A történészi tárgyilagosság és az emberileg érthető szubjektivitás múltbeli emlékeket jelenít meg, hogy ne legyen emlékeinktől üres a jövő. Különösen értékes azoknak a beszámolója, akikre rátapostak ugyan, de Isten kiszabadította őket a pufajkások gumicsizmáinak a recéi alól, mert ők illetékes és méltó tanúi egy hozzájuk és a társadalom egészéhez méltatlan kornak. Előadóknak, memoáríróknak tilos arra törekedniük, hogy hallgatóiktól, olvasóiktól valamilyen erkölcsi érdemrendet csikarjanak ki, s hogy az eltelt idő talapzatára önmaguk magasztosított szobrát tegyék. Magamra nézve csak azt mondhatom: amit tettem, nem hőstett volt, csupán bátorság, ami velem történt, nem áldozathozatal volt, csupán kényszerített lemondás a szabadságról.