Az igehirdetés közösségteremtő ereje (Vázlat presbiteri konferenciára)

Kozma Zsolt: Az igehirdetés közösségteremtő ereje (Vázlat presbiteri konferenciára). In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (2012), 132-136. pp.

Mindannyiunk törekvése, hogy ott, ahol elhangzik az igehirdetés, közösség alakuljon, illetve ott, ahol van (formális) közösség, az igehirdetés tegye lelkileg tartalmasabbá. A fenti mondat értelmében nemegyszer tapasztalhattuk, hogy a közlés (kommunikáció) közösséget (communio) hoz létre, de azt is, hogy egy, már meglévő közösségben könnyű a közlés. Természetesen, itt, most a gyülekezetet (közösséget) létrehozó igehirdetésre (közlésre) gondolunk. Az általános helyzet viszont az, hogy van gyülekezet, s mindannyiunk célja, hogy ebben a közösségben olyan igehirdetés történjék, amely ezt megerősíti, lelkileg állandóan megújítja. Amikor tehát az igehirdetés közösségteremtő erejéről beszélünk, nem szervezetileg új csoportokra gondolunk, hanem minőségteremtésre, a meglévők (gyülekezet, presbitérium, diakóniai csoport) lelki megújulására.