Magány, csend és imádság. A sivatagi atyák bölcsességének relevanciája a mai szolgálatra nézve

Tunyogi Lehel: Magány, csend és imádság. A sivatagi atyák bölcsességének relevanciája a mai szolgálatra nézve. In: Református Szemle 103.6 (2010), 605-616. pp.

„Egy testvér megkérdezte Pimén atyát: ’Mi hasznosabb, hogy beszélj, vagy hogy hallgass?’ Az öreg azt mondja: ’Aki Isten szeretetéből szól, jól teszi; ugyanúgy az is, aki Isten szeretetéből hallgat.’” Kr. u. 4–5. században az azóta „sivatagi atyáknak” nevezett közösség tagjai relevánsnak minősülnek a mai kor számára is. Történeteiknek, de főképpen mondásaiknak írásba foglalt emléke a Paterikonban, vagy Apophtegmata Patrumban, azaz a szerzetes atyák bölcs szavainak és cselekedeteinek gyűjteményében maradt fenn.