Nemzedékek viszonya

Varga László: Nemzedékek viszonya. In: Az Út 28.1 (2002), 33-36. pp.

Nemzedékek váltása mindig felszültséget okoz, de nem egyformán. Rendes körülmények között ez a váltás fokozatosan, egyenlő ütemben történik, s csak utólag lehet észrevenni a valóságos változásokat világnézetben, szokásokban, gondolkozásmódban stb. A látható, minőségi változást két tényező hozhatja létre: a körülmények hirtelen, gyökeres változása és az új nemzedék nevelődésének gyökeres változása. Ma mind a kettő jelen van, s egymást erősítve hozza létre azt a nagy különbséget, ami uralja mai társadalmunkat mind az egyházban, mind azon kívül.