Misztótfalusi Kis Miklós. Imádság, azaz hálaadás az elvett jókért és könyörgés az elveendőkért

Juhász Tamás: Misztótfalusi Kis Miklós. Imádság, azaz hálaadás az elvett jókért és könyörgés az elveendőkért. In: Az Út 28.1 (2002), 29-32. pp.

Halálának háromszázadik évfordulóján, méltó emléket állíthatunk Misztótfalusi Kis Miklósnak, ha vele együtt mondjuk (akár ismételten is) a fenti szép hálaadó és könyörgő imádságot. Az itt-ott barokkosan hosszú mondatok és dagályosnak tűnő megszólító és dicsőítő formulák dacára ez az imádság formailag egységes, stílusa – imádsághoz illően – emelkedett, tartalma pedig teológiai szempontból átgondolt. A benne megszólaló hit személyes, s éppen ezért egyetemes.