„Ezután láték új eget és új földet…” Hagyománygazdagító adalékok a Jelenések könyvében

Tunyogi Lehel: „Ezután láték új eget és új földet…” Hagyománygazdagító adalékok a Jelenések könyvében. In: Az Út 28.1 (2002), 22-28. pp.

A Jelenések könyve apokaliptikus próféciájának a hasonló jellegű ószövetségi próféciákkal való egybevetése során nem csak rokon vonások, hanem eltérések is mutatkoznak. Ezek az eltérések nem ellentmondásosak: az Újszövetség nem mond ellent az Ószövetségnek, hanem betölti azt. Ilyenformán a Jelenések könyve nem kontradiktórius, hanem komplementáris viszonyban áll az ószövetségi apokaliptikával. Az ószövetségi eszkatologikus próféciáktól való eltérései nem helyezik hatályon kívül az addig elhangzott próféciákat, hanem újabb adalékokkal gazdagítják, teszik teljessé az addig sem fogyatékos vagy hiányos kinyilatkoztatást.