Missziói munka a népek körében (ApCsel 13–18). A Szentlélek ígérete és munkája

Geréb Zsolt: Missziói munka a népek körében (ApCsel 13–18). A Szentlélek ígérete és munkája. In: Az Út 28.1 (2002), 11-21. pp.

A dolgozat alcíme magába foglalja azt a bibliai teológiai alaptételt, hogy az újszövetségi misszió kérdése a pneumatológia tárgykörébe tartozik. A tanítványok húsvét utáni tanúságtételét a Szentlélek kitöltése tette lehetővé. Lukács evangélista, az Apostolok cselekedetéről szóló könyv írója, újra és újra hangsúlyozza, hogy a misszió kezdeményezője mind a zsidók, mind a pogány népek körében a Szentlélek Isten. Milyen sajátossága van a Szentlélek személyének Lukács írásaiban?