Vallástanítás a szórványokban

Genda János: Vallástanítás a szórványokban. In: A szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1940. 36-38

A szórványban élő ref. vallású gyermekekről van szó. Ereknek református Intünk szerinti nevelése, tanítása és konfirmálása az ismert missziói parancsból következik. Egyházunk ezt a parancsot megértette, noha nem teljesíti mindenütt. Ennek különféle akadályai vannak, amikről alább bővebben lesz szó. De amennyiben — a külső és belső akadályok ellenére — egyházunkban valahol komolyan veszik a világiak és lelkipásztorok e tevékenységet, ott a missziói parancs miatt veszik komolyan.