A református hit a szórványban

Soós Lajos: A református hit a szórványban. In: A szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1940. 22-26

Következő kérdésünk az, hogyan áll a református hit más felfogással és hittel szemben ott, ahol a református egyház tagjai más egyházhoz tartozók között élnek. Milyen különbség van ebben az együttélésben, milyen hatásokat vesz át a református ember és mi az oka és következménye annak, hogy ilyen hatások alatt van. Ez a kérdés tehát egy „szórványdogmatíkát“ állít elénk, a református ember hitvallásának azon pontjait, ahol más hatások alá kerül.