A Reformáció Az Erdélyi Románok Között

Juhász István: A Reformáció Az Erdélyi Románok Között . In: . Kolozsvár: C. grafika nyomdája, 1940. 1-278

"A megbékélés keresése eredménytelen volt, a harc pedig részben célt ért és hisszük, hogy további részében is diadalt hoz. Kelet-Magyarország, északi és keleti Erdély újra magyar! A románokkal szembeni magatartásunk visszatérhet azokhoz az ősi alapokhoz, amelyeket a nemzetiségi kérdésre nézve általánosságban István király Intelmei jelöltek ki és amelyeket Erdélyben Bethlen Gábor országépitö politikája valósított meg. Ez az ősi út az egyetlen helyes magatartás. Jelentése: nem a határok eljelentéktelenitése árán kivívott népi megbékülés, hanem Magyarország évezredes halárainak helyreállításával a magyar uralom megszilárdítása, e határokon belül pedig minden harcnak a megszüntetése. Magyar történelmi küldetéstudatunk szerint a vendégként betelepített, vagy beszivárgott, de itt évszázadokat eltöltött népelemek Istentől gondjainkra bízott népek, a magyar nemzeti állam egységén belül a magyar nemzet vezetésének biztosítása mellett az ő sorsuk a mi gondviselésünk tárgyát képezi s legigazabb erdélyi és magyar történelmi hagyományaink szelleme szerint meg kell adnunk számukra népi életük és sajátos műveltségük fejlesztésének lehetőségeit. a történelmi kutató munka ennek az álláspontnak az igazságát bizonyítja”

Előszó részlet