Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1896–97. iskolai tanévről

Kenessey Béla: Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1896–97. iskolai tanévről. Kolozsvár: Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1897. 44 pp.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.