Mk 4,1–34 és a márki példázatelmélet

Kállay Dezső: Mk 4,1–34 és a márki példázatelmélet. In: Az Út 27.3 (2001), 119-128. pp.

Márk evangéliumának példázatfejezetében (4,1–34) a magvető példázata és a példázat magyarázata között egy olyan kisebb szövegrész (11–12. v.) olvasható, mely komoly exegetikai gondot okoz. A megütközést keltő logion a szakirodalomban a „példázatelmélet”, vagy a „megkeményítés-elmélet” néven ismert.