Szerethető-e a történeti Jézus? Rudolf Bultmann történelem- és szeretetértelmezése

Kustár György: Szerethető-e a történeti Jézus? Rudolf Bultmann történelem- és szeretetértelmezése. In: Református Szemle 109.2 (2016), 127-159. pp.

Ez a tanulmány megpróbálja felfedezni azt a rejtett folyamatot, és feltárni a paradoxont, amely benne rejlik, a kérdéssel összefüggésben: Bultmann szerint Jézus a szeretet modellje lehet?