A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában

Bognárné Kocsis Judit: A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában. In: Református Szemle 109.2 (2016), 18-36. pp.

A vallás fogalmát nehéz meghatározni, de általában egy térben és időben adott, kulturálisan meghatározott formaként értelmezzük, amelyhez istenség(ek), hit, szertartás, hitélmény, vallási közösségek, tanítások, intézmények, szervezetek fogalmai tartoznak.