A Genfi Káté fordításai és a kátéhoz csatolt konfirmációi kérdések

Hermán M. János: A Genfi Káté fordításai és a kátéhoz csatolt konfirmációi kérdések. In: Református Szemle 108.5 (2015), 522-533. pp.

E tanulmány azzal a céllal követi a Genfi Káté útját, hogy a fellelhető nyomoknak, de főleg a fordításoknak köszönhetően jelezhessük, hogy mikor jelenhettek meg a „kálvini vonások a magyarság lelki arcán".