Diaszpórakoncepciók a kortárs missziói teológiákban

Batizán Attila: Diaszpórakoncepciók a kortárs missziói teológiákban. In: Református Szemle 108.5 (2015), 509-521. pp.

Ebben a dolgozatban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a nyugateurópai kortárs teológiák miként határozzák meg, és milyen kontextusban használják a diaszpóra fogalmát.